Energiberäkning av hus

Vid bygglov och tekniskt samråd hos kommunen krävs normalt en energiberäkning. Den skall följa Boverkets gällande byggregler, BBR. Här kan jag själv räkna ut och kontrollera detta mm. Ex vis energibehov, effektbehov, U-medel, solenergitillskott, kylbehov och DVUT för mitt hus. Energibalans enligt BBR

Äppelblommor
Varaktighetsdiagram Visa videoBroschyren "Får jag bygga" är uppdaterad – tryckta versionen levereras senare i höst

Boverkets broschyr "Får jag bygga" är uppdaterad i en ny version. Det är stort intresse och många beställer den. Dock så kommer den tryckta versionen att levereras senare i höst, preliminärt i månadsskiftet oktober/november.
Länk till hela artikeln

Grattis Boverket 30 år – vi satsar framåt!

För 30 år sedan såg myndigheten Boverket för första gången dagens ljus. Sedan starten har vi på Boverket påverkat och drivit samhällsbyggnadsfrågor. Det kommer vi såklart fortsätta med nu när vi blivit ännu fler.
Länk till hela artikeln

Här är Sveriges första riksarkitekt

Boverket anställer Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, som Sveriges första riksarkitekt. Christer Larssons tjänst sträcker sig till årsskiftet, eller tills dess ordinarie riksarkitekt är på plats. Boverket anställer samtidigt Monica von Schma...
Länk till hela artikeln

Ny webbportal om solenergi

De senaste åren har intresset för solceller ökat markant. Med ett investeringsstöd och övriga villkor som råder just nu finns det goda förutsättningar för den som vill producera sin egen el. För att öka kunskapen lanseras därför en webbportal om solel.
Länk till hela artikeln

Nu blir det enklare att söka radonbidrag med e-ansökan

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en kostnaden för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Nu blir det ännu enklare att söka bidraget, med hjälp av e-ansökan.
Länk till hela artikeln

Utlysning av stöd till stadsinnovationer

Avancerad miljöteknik och nya systemlösningar behövs för att våra städer ska bli miljövänligare och bättre att leva i. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd till stadsinnovationer för att använda spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsutveckli...
Länk till hela artikeln

Inomhusmiljön ska bli bättre

Boverket förstärker nu arbetet med en god inomhusmiljö. För att också kunna arbeta långsiktigt med frågor som rör människors hälsa relaterat till byggnader har Boverket också bildat en enhet för hälsa och bygg.
Länk till hela artikeln

Regionala bostadsmarknadsanalyser för 2018

Nu kan du ta del av årets regionala bostadsmarknadsanalyser från samtliga länsstyrelser.
Länk till hela artikeln

34 kommuner får högre belopp i investeringsstöd

Boverket flyttar upp 34 kommuner från en lägre till en högre stödnivå i investeringsstödet för att bygga hyresbostäder och bostäder för studenter.
Länk till hela artikeln

Ny vägledning om planbestämmelser

Nu finns äntligen en komplett vägledning om planbestämmelser och en uppdaterad version av Planbestämmelsekatalogen på PBL kunskapsbanken!
Länk till hela artikeln

Sök stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

Nu startar ansökningsperioden för stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. Sök senast den 8 oktober.
Länk till hela artikeln

Ändringar i plan- och bygglagen, PBL, från den 1 augusti

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.
Länk till hela artikeln

Ny möjlighet att söka statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Nu finns en ny möjlighet att öka statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Ansökningsperioden för 2018 påbörjas den 1 augusti och pågår fram till den 1 oktober 2018.
Länk till hela artikeln

Ny handbok om ekonomiska planer

Handboken är en vägledning till de allmänna råden om ekonomiska planer och kostnadskalkyler som ingår i Boverkets författningssamling. Den vänder sig i första hand till professionella aktörer men också till bostadssökande som står i begrepp att förvärva...
Länk till hela artikeln

Förlängt avtal om Informationscentrum för hållbart byggande

Boverket förlänger Svensk Byggtjänsts uppdrag att driva Informationscentrum för hållbart byggande med ett år.
Länk till hela artikeln

Ny vägledning om livscykelanalyser

Boverket har tagit fram en första version av vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Det är en metod för att beräkna miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinning av råvaror till återvinning och avfallshantering.
Länk till hela artikeln

Ny version av handbok om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om bostadsanpassningsbidrag i kraft. Nu finns en ny version av Boverkets digitala handbok för bostadsanpassningsbidrag, som även handlar om återställningsbidraget.
Länk till hela artikeln

Få koll på de senaste lagändringarna

Den 1 juli trädde en rad ändringar i plan- och bygglagen, PBL, samt en helt ny förvaltningslag i kraft. Du kan läsa om samtliga lagändringar som trätt i kraft i PBL kunskapsbanken. Mer information finns i det senaste nyhetsbrevet från PBL kompetens.
Länk till hela artikeln

Säkerhetsproblem med äldre hissar med korggrind och slagdörr

Boverket vill informera om ett säkerhetsproblem med vissa äldre hissar som har en kombination med grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr till våningsplanet. I en del av dessa hissar kan det finnas ett mellanrum mellan korggrind/vikdörr och dörr...
Länk till hela artikeln

Goda exempel: Kommuners åtgärder för att klara handläggningstider

Vad gör kommuner för att uppfylla plan- och bygglagens krav på handläggningstider för ärenden? En ny rapport från Boverket lyfter fram goda exempel på kommunernas arbete. I den kan du inspireras av hur man kan jobba och även göra om man vill förkorta hand...
Länk till hela artikeln

Nytt radonbidrag för småhus från den 1 juli

Regeringen har beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.
Länk till hela artikeln

Utbildning för likabehandling av romer på bostadsmarknaden

Boverket har tagit fram en webbaserad utbildning för bostadsföretag och fastighetsägare. Syftet är att öka kunskapen om romsk inkludering på bostadsmarknaden.
Länk till hela artikeln

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag träder i kraft den 1 juli 2018

Snart träder lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag i kraft.
Länk till hela artikeln

102 miljoner kronor till förbättring av utemiljöer

Boverket har beviljat 102 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.
Länk till hela artikeln

Konferens om hållbarhet: Building Sustainability 18

Building Sustainability 18 är en konferens om hållbarhet inom fastighetsutveckling, nybyggnation, renovering, energi, stadsutveckling och social hållbarhet.
Länk till hela artikelnSolPrognos