Energiberäkning av hus

Vid bygglov och tekniskt samråd hos kommunen krävs normalt en energiberäkning. Den skall följa Boverkets gällande byggregler, BBR. Här kan jag själv räkna ut och kontrollera detta mm. Ex vis energibehov, effektbehov, U-medel, solenergitillskott, kylbehov och DVUT för mitt hus. Energibalans enligt BBR

Äppelblommor
Varaktighetsdiagram Visa videoSplittrad utveckling på bostadsmarknaden

Antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 20 procent i år, då 54 500 bostäder påbörjas enligt Boverkets senaste prognos. Indikatorerna visar också att det är stora skillnader runt om i landet.
Länk till hela artikeln

Övergångsperiod för regeländringar för utsläpp från vedeldning förlängs

Boverket förlänger övergångsperioden för ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Övergångsperioden gäller till den 30 september 2019. Då ska även den fördjupade konsekvens...
Länk till hela artikeln

Avgiftsreduktion och handläggningstider – lagändring i plan- och bygglagen

Den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Ändringarna avser bland annat nya regler om reduktion av avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan och förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräk...
Länk till hela artikeln

Webbseminarium: Kontinuerlig översiktsplanering

Torsdagen den 13 december kl. 14.00 - 15.00 bjuder Boverket in till höstens sista webbseminarium - " Kontinuerlig översiktsplanering ".
Länk till hela artikeln

Lyssna på kunskapsdialoger från Boverkets PBL Kompetensdagar

Nu kan du lyssna på kunskapsdialogerna från Boverkets PBL Kompetensdagar i Malmö den 29-30 november med över 300 deltagare!
Länk till hela artikeln

Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter

Vattenförsörjningen behöver bli mer robust för att framtida klimatförändringar ska kunna hanteras på ett tryggt sätt. Det konstaterar Boverket i en nyutgiven rapport om dricksvattenförsörjning i fysisk planering.
Länk till hela artikeln

Boverkets generaldirektör introducerar Sveriges riksarkitekt

Boverkets generaldirektör, Anders Sjelvgren introducerar i dag Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård på Boverkets PBL kompetensdagar i Malmö.
Länk till hela artikeln

Testa din brandvarnare

En undersökning som MSB har genomfört visar att 97 procent av alla hem har en brandvarnare. Däremot säger 35 procent att de aldrig testar den och 53 procent uppger att de gör det mer sällan än varannan månad. Det bästa skyddet mot brand hemma är en funger...
Länk till hela artikeln

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 23,8 miljoner kronor

Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler.
Länk till hela artikeln

Dokumentation från seminariet om energihushållningsreglerna den 27 november

Hämta dokumentationen från seminariet.
Länk till hela artikeln

178 projekt får stöd till förbättrade utemiljöer

Boverket har beviljat 318 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.
Länk till hela artikeln

Förlängd övergångsperiod för ändrade regler för vedspisar och kaminer

1 juli 2017 infördes ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Boverket har nu för avsikt att ytterligare förlänga övergångsperioden till 30 juni 2019.
Länk till hela artikeln

234 kommuner får stöd till ökat bostadsbyggande

234 kommuner får dela på cirka 1,395 miljarder kronor i stöd till ökat bostadsbyggande.
Länk till hela artikeln

Nya riksarkitekten blir ordförande för Rådet för hållbara städer

I dag har regeringen utnämnt riksarkitekt Helena Bjarnegård till ordförande i Rådet för hållbara städer från 1 januari 2019. Helena Bjarnegård har tidigare anställts av Boverket som riksarkitekt och tillträder den tjänsten i januari 2019.
Länk till hela artikeln

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen

Boverket har tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.
Länk till hela artikeln

Innovativa lösningar för ökad och säkrare cykling

Söker du inspiration för hur cykling kan lyftas i samhällsplaneringen? Kanske en cykelbana som går på diagonalen i en korsning? Eller en cykelbro på ett skoltak? Boverket har nu publicerat flera nationella och internationella exempel, bland annat från Jön...
Länk till hela artikeln

Webbseminarium: Hur utnyttjar vi resurserna i rivningsavfall bäst?

Hur utnyttjar vi resurserna i rivningsavfall bäst? Boverket bjuder in till ett webbseminarium om detta ämne den 4 december kl. 14.00 – 15.00. Syftet med seminariet är att ge en ökad kunskap om roller och ansvar för en hållbar avfallshantering i alla led.
Länk till hela artikeln

Anmäl dig till PBL kompetensdagarna - nu med utökat program!

Programmet för Boverkets PBL kompetensdagar 2018 har nu utökats ännu mer! En nyhet är kunskapsdialogen "Utmaningar inom PBL-tillsyn"! Missa inte att anmäla dig till två dagar med PBL i fokus senast fredagen den 23 november.
Länk till hela artikeln

135 miljoner kronor till grönare städer

Bidraget går bland annat till utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald.
Länk till hela artikeln

Parkering – ett effektivt verktyg för hållbar stadsutveckling

Boverket har tagit fram en vägledning som handlar om varför parkering för cykel och bil kan vara en viktig del i kommunens arbete med att skapa en mer hållbar stadsutveckling.
Länk till hela artikeln

Vägledning: Översiktsplanering vid kust och hav

Boverket har publicerat en vägledning som handlar om översiktsplanering vid kust och hav.
Länk till hela artikeln

Boverkets möjlighet att meddela disciplinpåföljd mot intygsgivare

Boverket kan från och med den 1 november 2018 tillämpa disciplinpåföljd mot Intygsgivare för ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.
Länk till hela artikeln

Webbseminarium: När krävs det lov eller anmälan?

Välkomna att se Boverkets tredje webbseminarium i höst – den 8 november kl. 14.00 – 14.30. Innehållet denna gång är " När krävs det lov eller anmälan?” Vi kommer att gå igenom vad som kräver bygglov och anmälan.
Länk till hela artikeln

Plan- och bygglagen på rätt sätt – introduktion för förtroendevalda

Är du förtroendevald i en kommun och vill veta mer om plan- och bygglagen? Då arbetar vi på Boverket just nu med en webbaserad introduktionskurs som är skräddarsydd för dig! När vi lanserar kursen i januari kommer du kunna lära dig mer om bland annat över...
Länk till hela artikeln

Helena Bjarnegård blir riksarkitekt

Helena Bjarnegård anställs av Boverket som Sveriges riksarkitekt. Helena Bjarnegård har en bakgrund som landskapsarkitekt och kommer närmast från tjänsten som Stadsträdgårdsmästare i Göteborg.
Länk till hela artikeln
SolPrognos