Video gallery

Description Link to video
Generell information om energiberäkning. Visa video
U-värde, U-medel enl BBR, introduktion. Visa video
U-värde, U-medel enl BBR, fortsättning. Visa video
Platta på mark, beräkna U-värde. Visa video
Källare, beräkna U-värde. Visa video
Ouppvärmt utrymme med inre uppvärmd lokal, beräkna U-värde. Visa video
Värmelagring och effektbegränsning, beräkna tidskonstant och DVUT. Visa video
Sol och Kyla, beräkna soltillskott genom fönster och kylbehov. Visa video
Energiberäkning enligt BBR, grundläggande (fjärrvärme). Visa video
Energiberäkning enligt BBR, med värmepump. Visa video
Energiberäkning enligt BBR 25, 26, 27 med primärenergi och geografiska justeringsfaktorer. Gäller från 2019-01-01. Visa video
Dynamiska data. Indata till en energiberäkning. Visa video
Värmepump installeras i befintligt hus, beräkna energibesparing och lönsamhet. Visa video
Kontrollstation 2015, energiberäkning av lågenergihus till BBR-hus. Visa video
Kontrollstation 2015, U-värdesberäkning av lågenergihus till BBR-hus. Visa video
Kontrollstation 2015, lönsamhetsberäkning av lågenergihus till BBR-hus med Cost Optimal. Visa video